Anasayfa
Logo

Vinç Sahipleri ve Yöneticileri İçin

Vinç Sahipleri ve Yöneticileri İçin

Vinç güvenliği bir ekip çalışmasıdır. Vinç ve kaldırma operasyonlarına dahil olan tüm personel arasında eksiksiz işbirliği ve iletişim gerektirir. Vinç sahipleri ve yönetim, vinç alanındaki sorumluluklarının ve kendi organizasyonlarındaki eksikliklerin tamamen farkında olmalıdır.

Vinci ve yardımcı ekipmanlarını hazırlayan, bakımını yapan, çalıştıran ve bu ekipmanlarla veya bu ekipmanların civarında çalışan kişilerin hem güvenlik, hem de çalışma prosedürleri hakkında iyi bir eğitime sahip olması yönetim ve gözetmenlerin sorumluluğundadır.

Sorumlu vinç sahibi, aşağıdakileri içerecek şekilde kaza önleme tedbirlerini içeren bir program geliştirir ve uygular:

Operatörün kullanacağı ekipmana aşina olması için gerekli eğitimler
Vinç kazalarının önlenmesine ilişkin etkili talimatlar
Etkili ekipman önleyici bakımlar

Vinç sahibinin yaklaşımı, çalışma esnasında vinç personelinin nasıl “gemiyi idare” etmesi gerektiğini bilmesi açısından oldukça önemlidir. Vinç sahibinin ekipmanının bakımı ve güvenliğine ilişkin gevşek bir yaklaşıma sahip olduğu şirketlerde diğer insanlar da benzer yaklaşımı sergileyecektir.

Tüm vinç operasyonlarında vinç sahibinin ya da yönetimin sorumluluğunun kilit unsurları aşağıda belirtildiği gibidir:

1. Güvenlik
2. Planlama
3. Eğitim
4. Bakım

Vinçler ve diğer ekipmanın bakımı, güvenliğin zarar görmeyeceği şekilde gerçekleştirilmelidir. Güvenlik ve denetim sorumluluğu tamamen yönetime aittir. Kazaların önlenmesi, sıkı ve etkili bir kaza önleme programıyla, tüm personelin güvenli uygulamalar konusunda eğitilmesi ve vinç görevlilerine tam, bireysel güvenlik sorumluluklarının verilmesiyle başlar. Bu tür bir programın uygulanması, kaza olasılığını azaltacağı gibi daha etkili iş ortamı da sağlayacaktır.

Vinç sahipleri ve yönetim, vinç operatörü ve çalışmaya katılacak tüm personelin üreticinin çalışma ve kullanım kılavuzuna erişiminin olduğunu garanti etmelidir. Ayrıca söz konusu kılavuzun tamamen anlaşılmış olduğundan emin olmalıdır. En iyi şekilde bakımı yapılmış bir vinç, güvenli bir vinçtir.

Vinç Kullanıcıları veya Saha Sahipleri

Kişilerin, ekipman ve diğer malzemenin çalışma alanında bulunmadığından emin olunuz.
Vinç kullanıcıları, vinç güvenliği ve kaza önlemede hayati bir role sahiptir.

Vinç kullanıcısı, kaldırma görevini gerçekleştiren bir vinçle çalışan kişidir ve temel vinç ve kaldırma tecrübesinden yoksun olabilir. Bir vinç kullanıcısının ilk sorumluluğu, doğru vinç ve ilgili ekipman seçimini yapması konusunda vinç sahibinden / tedarikçisinden kendisine yeterli temel bilgiyi temin edilmesini talep etmektir. Ayrıca sorumlu bir vinç kullanıcısı sahada uzman denetiminin gerekli olup olmadığını da tespit etmelidir.

Vinç sahibi / tedarikçisi, yapılacak iş, saha şartları, kısıtlamalar ve tehlikelere ilişkin kullanıcından açık ve net bilgiler temin etmelidir. Saha şartlarına ilişkin şüpheli bir durumun olması halinde yetkin ve tecrübeli bir denetçinin inceleme yapması önerilmektedir.
Vinç kullanıcısı, sahaya ve doğru bir şekilde hazırlanmış vinç çalışma sahasına kolay erişim sağlayabilmelidir.

Tip, kapasite ve erişim dikkate alındığında doğru vinç seçimi, hayati önem taşımaktadır. Dikkatli bir iş planıyla, pek çok kaza önlenebilmektedir. Vinç kullanıcılarının ve sahada çalışan kişilerin vinç operatörünü ve ekip üyelerini olası tehlikeler veya beklenmedik çalışma şartları hususunda uyarması da oldukça büyük önem taşımaktadır.

Saha Gözetmenleri / Vinççiler / Doggerler

Günümüzün büyük inşaat şantiyelerinde daha fazla ve daha büyük vinçler kullanılmaya
başlanmıştır. Bu sebepten şantiyeye dahil olan tüm personelin veya vinç kaldırma işlemleriyle ilgilenen kişilerin vinç güvenliğine ilişkin temel ilkeler hususunda iyi bir şekilde eğitilmiş olması oldukça önemlidir.

Şantiye denetçileri, vinççiler, Doggerler ve bir vinç etrafında çalışan herkes, tüm uyarı işaretlerine uymalı ve kendi güvenlikleriyle birlikte diğer kişilerin güvenliklerine saygı duymalıdır. Görevdeki kişi yapılacak iş hususunda bilgi sahibi olmalı, şantiyedeki tüm tehlikelerden haberdar olmalı ve iş güvenliği hususunda bir plan geliştirmelidir. Plan, tüm ilgili kişilere anlatılmalıdır. Vinçleri ayarlayan veya yükleri kaldıran personel, doğru makine kaldırma ve ayarlama prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Dogger’in başlıca görevi ise yükün güvenli bir şekilde kaldırılmasını içerecek şekilde vincin güvenli ve verimli bir şekilde çalışması için operatöre yardımcı olmaktır.

Dogger, operatörün görüşünün perdelendiği, enerji hatlarının ya da kişilerin bulunduğu tehlikeli çalışma alanlarında mutlaka kullanılmalıdır. Dogger, kullanılan vinçle ve çalışma şekliyle birlikte anlaşılmalıdır. Bu sayede herbir iş, operatör ve diğer ekip üyeleriyle güvenli bir şekilde koordine edilebilmektedir.

Dogger, iyi bir görüş alanına ve ses ayarlamasına sahip olmalı, standart vinç işaretlerini bilmeli, sinyalleri açık ve net bir şekilde verebilmelidir. Tüm bunların yanı sıra tehlikelerin zamanında farkına varmak ve engelleyebilmek için yeterli deneyime sahip olmalıdır.

Copyright 2010 © Tevid   Tüm Hakları Saklıdır. http://www.turkmakinesanayi.com/
design: