Anasayfa
Logo

Vinç Operatörleri İçin

Vinç operatörü, vinç ve kaldırma işlemlerinin kazasız ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesinde hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte operatörler ve diğer personel arasındaki eksiksiz işbirliği de çok önemlidir.

Dikkatsizlik, ihmal, hatalı çalışma veya sağduyulu davranmamak ya da güvenlik kurallarının dikkatlice incelenmemesi, hem operatörde ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir, hem de değerli makine veya mülkiyette hasarlara neden olabilir.

Yazılı kurallar hiçbir zaman vinci çalıştırırken meydana gelebilecek durumların hepsini kapsamayamaz. Pekçok tehlike; doğru bilgi, dikkat ve sağduyu vasıtasıyla önlenebilir.
Vinç güvenliğine ilişkin pozitif yaklaşım ve davranış, operasyona dahil olan tüm kişiler açısından çok önemlidir.

Yetkin bir vinç operatörü, hem gerekli niteliklere sahip, hem de doğru eğitimi almış, söz konusu görevi gerçekleştirebilecek bilgi ve yeteneğe sahip tecrübede olmalıdır.

Vinç operatörlerine ilişkin temel ve önemli gereklilikler aşağıda belirtildiği gibidir:

  • Çalıştırılan vince ilişkin sağlam bilgi ve anlayış
  • Çalıştırılan vincin onaylanmış derecelendirme çizelgesi hakkında yeterli bilgi
  • Güvenli vinç çalıştırma uygulamalarına yönelik eğitim
  • Talimatlar vasıtasıyla derecelendirilmiş vinci çalıştırabilme yeteneği ve deneyimi
  • Operatörler dikkatli, fiziksel olarak uyumlu; görüşü, işitmeyi veya reaksiyonları etkileyebilecek alkol, ilaç veya diğer tıbbi etkenlerden arınmış olmalıdır
  • Güvenlik her zaman operatörün en önemli konusu olmalıdır. Güvenlikle ilgili şüpheli bir durum olduğunda her zaman yöneticisine danışmalıdır

Önemli

Yeni bir sahada kaldırma operasyonlarını düzenlemeden ve başlatmadan önce veya yeni bir çalışma alanına ulaşmadan önce enerji hatları ve diğer olası tehlikelere karşı çalışma alanlarının dikkatlice incelenmesi oldukça önemlidir.

Çalıştırılan vinçle ilgili olarak üreticinin kullanım kılavuzu kesinlike okunmalıdır. Vincin kapasitesi, sınırları ve özel "kişiliği” hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bir vincin diğeriyle aynı şekilde çalışacağı düşünülmemelidir. Bir vincin performans özellikleri aynı modele ait bir makineden diğerine farklılık gösterebilmektedir.

Vinç tipi ne olursa olsun çalışma parametreleri, hiçbir zaman görmezden gelinmemelidir ve yük çizelgeleri hiçbir şekilde aşılmamalıdır. Yük çizelge notları dikkate alınmalı ve özel önlem talimatları kesinlikle takip edilmelidir.

Ekipmanınızı bilin – Ekipmanınızı işe hazırlayın
Kapasitesi hakkında bilgi sahibi olun. Çalışmanızı planlarken potansiyel tehlikeler ve çalışma sınırlarını her zaman dikkate alın. Çalışma yarıçapının bilindiği durumlarda yüklerinizi yük çizelgesinin güvenli kısmında planlayın. Tehlikeli durumları bilin ve anlayın. Beklenmedik bir durumla karşılaştığınızda içgüdüsel düzeltici kontrol reaksiyonu geliştirin.

Vincinizdeki derecelendirme plakasını veya çizelgesini nasıl okuyacağınızı anlayın ve kaldırma işleminden önce makinenizin herbir yükü güvenli bir şekilde nasıl kaldıracağına ilişkin bilgi sahibi olun. Bir vinç operatörü, ileri seviyede güvenlik bilincine ve iş tehlikeleri hususunda dikkate sahip olmalıdır.

Eğitim, vinç endüstrisi gibi teknolojisi hızla değişen bir sektörde hiçbir zaman bitmez. En deneyimli operatörler bile belirli aralıklarda hatırlatma eğitimlerine ve revizyona ihtiyaç duyarlar. Vinç operasyonlarında artırılmış güvenlik ve verimlilik için düzenli eğitimler oldukça önemlidir.

Kazasız bir operasyon için yetkin bir vinç operatörü gerekir. Yetkinlik; bilgi, yetenek ve deneyimin birleşimidir.

Copyright 2010 © Tevid   Tüm Hakları Saklıdır. http://www.turkmakinesanayi.com/
design: