Anasayfa
Logo

Stratejilerimiz

- Strateji ve politikalar üretmek, bunları duyurmak ve izlemek.
- İlgili kamu ve gönüllü kuruluşların, TEVİD’in vizyonu ve misyonunu paylaşmalarını sağlamak.
- Nitelikli kaldırma sistemleri kullanımını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya önelik politikalar üretip, bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmak.
- Yetişkin insan gücü açığının giderilmesi için projeler üretmek ve hayata geçirmek.
- Türkiye'nin sanayi altyapısını geliştirecek çözümler üretmek.
- Sanayimizin dış pazarlar ile rekabete açılması için çaba harcamak.
- Kaldırma makineleri üreticilerini uluslararası kalite standartlarına uyması yönünde özendirmek.
- Akademi ve sanayi işbirliğini geliştirecek modeller ortaya koymak ve bu bağlamda kaldırma makineleri araştırma geliştirme faaliyetlerini özendirmek amacıyla teknoparklar kurulması çalışmalarına destek vermek.
- Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bilişim alanında köprü görevini üstlenmek ve AB'nin bu konuda iş ortağı olmak.
- Yazılı ve sözlü basının “vinç” konusuna ilgisini çekmek.


Copyright 2010 © Tevid   Tüm Hakları Saklıdır. http://www.turkmakinesanayi.com/
design: