Anasayfa
Logo

Fem Grupları

Fem Grupları

FEM 9.511 (06.1986)Kaldırma ekipmanı serilerinin dizaynı için kurallar; mekanizmaların sınıflandırılması.
FEM 9.511/86'ya göre 9 ana grup vardır.
FEM 9.511/86'ya göre FEM grupları
1Em     1Dm  1Cm  1Bm    1Am    2m      3m      4m      5m

FEM grubunun yüksek olması, daha fazla yükleme kapasitesinin olduğu anlamına gelmez, ancak operasyon modunda daha uzun süre çalışma ve operasyon çevriminde daha fazla maksimum yüklere ve dinamik kuvvetlere maruz kalabilme kabiliyetinin olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla, yüksek FEM gruplu vinçlerde fiyatlar artar.

Ürünlerin testi için, FEM grupları ne olursa olsun ünitelere %10 dinamik, %25 statik aşırı yük uygulanır. Bu nedenle, "CE" sertifikalı kaldırma vinci için, vinçte fazla yük yüklenmemesini garanti edecek bir load-cell ünitesi olmalıdır.

FEM Malzeme yükleme, kaldırma ve stoklama ekipmanlarına ait Avrupa imalatçılar derneğidir. Endüstrinin teknik, ekonomik  ve politik ilgi alanlarını temsil eder. FEM iş kodları ve yönergeleri tesis ederek, teknik ilerleme ve emniyetli çalışmadaki gelişmeler konularında hizmet eder.

Ağır Kaldırma ve Yükleme Ekipmanı

FEM 1.001 (10.1998)
Kaldırma ekipmanlarının dizayn kuralları.

FEM 1.004 (07.2000)
Vinç konstrüksiyonları üzerindeki rüzgar yüklerinin hesaplanması için tavsiyeler.

Sürekli Çalışan Yükleme Ekipmanı

FEM 2.211 (07.1978)
Resimli terminoloji : Birim yüklerin taşınması

FEM 2.271 (01.1981)
Birim yüklerin açıklanması -  Mukavva ve karton kutular.

FEM 2.272 (10.1982)
Birim yüklerin açıklanması - Plastik kutular.

FEM 2.273 (1983)
Birim yüklerin açıklanması - Düz paletler.

FEM 2.276 (1985)
Birim yüklerin açıklanması - Bagaj.

Kaldırma Ekipman Serileri

FEM 9.341 (10.1983)
Kaldırma ekipmanları serileri dizaynı için kurallar; Yerel kiriş gerilmeleri.

FEM 9.511 (06.1986)
Kaldırma ekipmanları serileri dizaynı için kurallar; Mekanizmaların sınıflandırılması

FEM 9.661 (06.1986)
Kaldırma ekipmanları serileri dizaynı için kurallar; Halat donam komponentlerinin dizaynı ve ölçülendirilmesi.

FEM 9.671 (10.1988)
Kaldırma ekipmanları serileri dizaynı için kurallar; Zincir kaliteleri, seçim kriterleri ve gereksinimleri.

FEM 9.683 (10.1995)
Kaldırma ve köprü motorlarının seçimi.

FEM 9.751 (05.1998)
Kaldırma mekanizmaları güç tahrikli serileri, Emniyet.

FEM 9.752 (07.2003)
Elektrikli güç tahrik sistemlerinin hızı ayarlanabilir kaldırma mekanizmalarının serileri, düşük voltajlı, alternatif akım frekansı ayarlanabilir güç tahrik sistemleri.

FEM 9.755 (06.1993)
Motorlu kaldırma üniteleri serileri için, emniyetli çalışma peryotları sağlayıcı önlemler. (S.W.P.)

FEM 9.756 (08.2004)
Özel amaçlar için, manuel çalıştırılan ve güç tahrikli kaldırma grupları.

FEM 9.761 (01.1995)
Motorlu seri kaldırma grubu mekanizmalarının yüklenmesini kontrol için kaldırma kuvveti sınırlayıcıları.

FEM 9.852 (07.1998)
Kaldırma mekanizmalarının güç tahrikli serileri; Sınıflamanın doğrulanması için standardize edilen test prosedürü.

FEM 9.901 (12.1991)
Kaldırma ekipmanı serilerinin ve kaldırma ekipmanı serileri ile donatılan vinçlerin dizaynı için kurallar.

FEM 9.941 (01.1995)
Kaldırma ekipmanı serileri; Kontrol aygıtları için grafik semboller.

Copyright 2010 © Tevid   Tüm Hakları Saklıdır. http://www.turkmakinesanayi.com/
design: