Anasayfa
Logo

Tevid Etik Kurallar Bildirgesi

TEVİD ETİK KURALLAR BİLDİRGESİ

TEVİD üyeleri , iş hayatındaki başarının sadece ekonomik ve ticari parametrelere bağlı olmayıp, bu başarının , iş yapma tarzını tanımlaması gereken, ortak bir etik anlayış çerçevesinde doğması gerektiğine inanmışlardır.Bu nedenle de faaliyetlerini işbu prensipler çerçevesinde belirlenmiş ilkeler doğrultusunda götürmeyi taahhüt ederler.

TEVİD üyesi, kendisini içinde çalıştığı toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak tanımlar.

TEVİD üyesi gerek ülkemizde, gerekse faaliyette bulunduğu diğer ülkelerde yürürlükte olan yasalara, işlerin yürütülmesinde genel anlamda kabul gören etik kurallara tam bir uyum içinde bulunmayı kendisine vazgeçilmez bir prensip edinmiştir.Duyduğu sorumluluk, bu kurallara sadece kendisini bağlı kılmanın ötesinde, bu prensiplerin uygulanabilirliğini de kapsayacak derinliktedir.

TEVİD üyesi, faaliyetlerini icra ederken, hedeflediği ekonomik ve ticari başarıyı yakalamada,
-Müşterilerine,
-Çalışanlarına,
-Hissedarlarına,
-Kamu makamlarına,
-Rakiplerine,
-Topluma,
karşı tam bir sorumluluk içinde hareket eder, gayri yasal ve bu kesimlerden herhangi birine karşı kabul gören ahlaki değerlere ters düşen davranışlardan kat’i surette kaçınır, bu gibi davranışları ise şiddetle kınar.

TEVİD üyesi, kendi çalışanları ve ticari işbirliği içinde olduğu diğer şahıs veya tüzel kişiliklerin yasallık,şeffaflık,doğruluk ve dürüstlük ilkelerini ihlal etmelerini önlemek amacı ile gerekli otokontrol mekanizmalarını oluşturup bunları etkin bir şekilde kullanır.

TEVİD üyesi, faaliyetlerinin yerine getirilmesinde en uygun ortamın, dürüst bir rekabet ortamı olduğuna inanır ve bu ortamın yaratılması için gayret gösterir.Hedeflediği ekonomik başarının, müşterilerinin gereksinimlerine en uygun ticari, teknik ve lojistik koşullarda cevap verebilmekte olduğunun bilinci ile hareket eder.

TEVİD üyesi çevre bilincine sahiptir.Bu çerçevede bugünün ve yarının doğal kaynaklarına hassasiyetle yaklaşır bunları tam bir sorumluluk çerçevesinde kullanarak gelecek nesillerin haklarına saygı gösterir.

TEVİD üyesi çalışanlarının haklarını en üst seviyede korur.Yasal çerçeve dışında istihdama kat’i surette müsade etmez, kişinin ilerlemesine ve ferdi hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal, kültürel ve eğitimsel girişimleri olumlu olarak değerlendirip, uygun olması halinde bunlara destek olur.

TEVİD üyesi, iş yerlerinde güvenlik ve sağlık koşullarını korur ve ekonomik faaliyetlerin yerine getirilmesinde tüm çalışanların haklarına saygı gösterilmesini temel unsur olarak değerlendirir ve kabul eder.

TEVİD üyesi her türlü faaliyetlerinde davranışlarını doğruluk , terbiye ve işbirliği ilkeleri ile uyumlu kılmak, ve bu prensipleri sadece müşteri ilişkileri ile sınırlandırmayıp, bu prensibi içinde olduğu tüm toplum katmanlarına yaymak bilincindedir.

Copyright 2010 © Tevid   Tüm Hakları Saklıdır. http://www.turkmakinesanayi.com/
design: