Anasayfa
Logo

Amacımız

TEVİD – Elektrikli Vinç İmalatçıları Derneği Türkiye‘de sektörü temsil eden bir dernek olarak 2010 yılında kurulmuştur.

Yaklaşık olarak sektörün % 65’ini temsil eden derneğin üyelerinin toplam cirosu yaklaşık 100 milyon Dolar, istihdam ettiği kişi sayısı da 1000 kişiden fazladır. Bu rakamlar her geçen gün gerçekleşen katılımlarla artmaktadır.

TEVİD’in amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde, ulusal ekonominin gelişmesine, kalkınmasına, verimliliğinin artırılmasına, sosyal, kültürel ve eğitsel yaşam seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve bu doğrultuda kaldırma makineleri sektöründe, vinç üretimi, kullanımı ve satışına ilişkin sermaye, kuruluş, teknoloji işbirliğini oluşturmaktır.

Sektörde üretim ve ticarette faaliyet gösteren üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda, düşünce ve hareket birliğini, ortak sorunlar karşısında dayanışmayı ve yardımlaşmayı koordine etmeye çalışmaktayız.


Copyright 2010 © Tevid   Tüm Hakları Saklıdır. http://www.turkmakinesanayi.com/
design: